Ponúkame vám prenájom registračných pokladníc vrátane všetkých súvisiacich služieb, ktoré s prenájmom tohto typu zariadení úzko súvisia


Ide o nasledovné aktivity a činnosti:Pokladnice Datecs

sipkaPoskytnutie základných informácií o tom, čo všetko s procesom prenájmu súvisí, aké povinnosti má nájomca a k akým povinnostiam sa zaväzujeme ako prenajímateľ, oboznámime záujemcu detailne s celým procesom.

sipkaNásledne na základe nájomcom definovaných požiadaviek na prenájom a služby spracujeme cenovú ponuku na predpokladanú dobu prenájmu, vrátane podmienok prenájmu, servisných podmienok, platobných podmienok ako aj ďalších podmienok.

sipkaPoskytneme usmernenie k druhom dokladov, a náležitostiam, ktoré nájomca musí mať k dispozícii v čase vybavovania nevyhnutných formalít na Daňovom úrade, poskytneme k prenajímaným zariadeniam Knihy pokladnice a certifikáty k registračným pokladniciam.

sipkaPo získaní potrebných zápisov do Knihy pokladnice na Daňovom úrade pripravíme zariadenia na používanie, uvedieme pokladnice do prevádzky, a to v závislosti na vopred dohodnutých podmienkach s nájomcom buď u nás, alebo na nájomcom definovanom mieste (alebo miestach) používania.

sipkaZaškolíme obsluhu k používaniu pokladnice.

sipkaPočas doby prenájmu (v dobe používania) zabezpečíme servis podľa podmienok definovaných zákonom č.289/2008 Z.z. v aktuálnom znení, respektíve aj nad rámec zákonných ustanovení, pokiaľ tieto boli vzájomne dohodnuté.    

sipkaPo ukončení prenájmu zabezpečíme ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice, a vykonáme všetky procesy s tým súvisiace.


Prenájom a súvisiace služby poskytujeme aj v prípade krátkodobých prenájmov ako aj v prípadoch dlhodobých prenájmov, teda bez ohľadu na dĺžku.


Pokladnica - piktogramSme dovozcom a distribútorom pokladníc a disponujeme nemalými zásobami pokladníc. Dokážeme preto zabezpečiť požiadavky aj náročných klientov a zabezpečiť aj obrovské akcie, ktoré sa pravidelne z roka na rok opakujú, majú však svoje obmedzené trvanie.  Aj v prípade nadštandardných požiadaviek vieme nastaviť obojstranne prijateľné podmienky prenájmu.


Bližšie informácie vám radi poskytneme na základe vašej telefonickej alebo mailovej požiadavky. Kontaktujte prosím naše Obchodné oddelenie.

© 2019 BOWA - registračné pokladnice • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP