Rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska

 

Rozhodnutia o certifikácii vydané Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky

 

Žiadateľ o certifikáciu (držiteľ rozhodnutia) Výrobca /dovozca /distribútor pokladničného programu  

Výrobca /dovozca /distribútor chráneného dátového úložiska

  Číslo rozhodnutia o certifikácii/ právoplatnosť rozhodnutia

Názov a verzia pokladničného programu

Názov a verzia chráneného dátového úložiska Jedinečný identifikátor pokladničného programu
a chráneného dátového úložiska 
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  380915/2019
28.06.2019
eKasaSK1
verzia 1.0
CHDUA1
verzia 1.0
c74875a3ed9ee376e54765da46cb774e47847114
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  Aktualizácia podľa § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z.z. Rozhodnutia o certifikácii č. 380915/2019 28.06.2019 eKasaSK1
verzia 1.1
CHDUA1
verzia 1.0
c6fea6eb055ed27a0b6f470d659e7ad394f0e119
               
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  380902/2019
28.06.2019
eKasaSK1
verzia 2.0
CHDUA1
verzia 2.0
229aba0076ba1286278c7419997994a7a3d359ab
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  Aktualizácia podľa § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z.z. Rozhodnutia o certifikácii č. 380902/2019 28.06.2019 eKasaSK1
verzia 2.1
CHDUA1
verzia 2.0
7508073c34534b26ec326bc0aaf6f8ea4fa2fa89

© 2019 BOWA - registračné pokladnice • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP