Rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska

 

Rozhodnutia o certifikácii vydané Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky

 

Žiadateľ o certifikáciu (držiteľ rozhodnutia) Výrobca /dovozca /distribútor pokladničného programu  

Výrobca /dovozca /distribútor chráneného dátového úložiska

  Číslo rozhodnutia o certifikácii/ právoplatnosť rozhodnutia

Názov a verzia pokladničného programu

Názov a verzia chráneného dátového úložiska Jedinečný identifikátor pokladničného programu
a chráneného dátového úložiska 
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  380915/2019
28.06.2019
eKasaSK1
verzia 1.0
CHDUA1
verzia 1.0
c74875a3ed9ee376e54765da46cb774e47847114
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  Aktualizácia podľa § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z.z. Rozhodnutia o certifikácii č. 380915/2019 28.06.2019 eKasaSK1
verzia 1.1
CHDUA1
verzia 1.0
c6fea6eb055ed27a0b6f470d659e7ad394f0e119
               
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  Aktualizácia podľa § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z.z. Rozhodnutia o certifikácii č. 380915/2019 28.06.2019 eKasaSK1
verzia 1.2
CHDUA1
verzia 1.0
f18c228bcc015be2f24ee0ae5f03df0639cbc78f
               
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  Aktualizácia podľa § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z.z. Rozhodnutia o certifikácii č. 380915/2019 28.06.2019 eKasaSK1
verzia 1.2
CHDUA1
verzia 1.2
1ab4f6b914db3c94bd2c29eacc571dbe39d73432
               
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  Aktualizácia podľa § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z.z. Rozhodnutia o certifikácii č. 380915/2019 28.06.2019 eKasaSK1
verzia 1.3
CHDUA1
verzia 1.2
425c72d8b3de917f570505957ee5491871f9cfa6
               
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  380902/2019
28.06.2019
eKasaSK1
verzia 2.0
CHDUA1
verzia 2.0
229aba0076ba1286278c7419997994a7a3d359ab
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  Aktualizácia podľa § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z.z. Rozhodnutia o certifikácii č. 380902/2019 28.06.2019 eKasaSK1
verzia 2.1
CHDUA1
verzia 2.0
7508073c34534b26ec326bc0aaf6f8ea4fa2fa89
               
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  Aktualizácia podľa § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z.z. Rozhodnutia o certifikácii č. 380902/2019 28.06.2019 eKasaSK1
verzia 2.2
CHDUA1
verzia 2.0
f2a0d4e329c38d7b1aadd6f45ce5df2139cae4fe
               
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  Aktualizácia podľa § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z.z. Rozhodnutia o certifikácii č. 380902/2019 28.06.2019 eKasaSK1
verzia 2.2
CHDUA1
verzia 2.1
bee4eaa17c37c0661374ccdc9ca360d510e58e26
               
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  Aktualizácia podľa § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z.z. Rozhodnutia o certifikácii č. 380902/2019 28.06.2019 eKasaSK1
verzia 2.2
CHDUA1
verzia 2.2
674e97e9b9238acca9460119963ec69d282e4f8c
               
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
BOWA s.r.o.
Tomášikova 31,
821 01 Bratislava
www.bowa.sk
  Aktualizácia podľa § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z.z. Rozhodnutia o certifikácii č. 380902/2019 28.06.2019 eKasaSK1
verzia 2.3
CHDUA1
verzia 2.2
af726b436b12599907a232da31c4c45eed02a146

© 2024 BOWA s.r.o - registračné pokladnice a príslušenstvo • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP