História spoločnosti - hlavné medzníky vývoja


Rok 1996

 • založenie spoločnosti BOWA s.r.o., s predmetom činnosti a hlavným zameraním na obchodnú a servisnú činnosť v oblasti elektronických registračných pokladníc a výpočtovej techniky a na dovoz tovaru obdobného charakteru zo zahraničných trhov
 • začiatok budovania dealerskej siete

Rok 1997

 • distribúcia elektronických registračných pokladníc BMC, Elite
 • stali sme sa oficiálnym distribútorom snímačov čiarového kódu METROLOGIC v Slovenskej republike
 • uzavreli sme zmluvu na výhradné zastúpenie výrobcu potrubnej pošty, nemeckej firmy HÖRTIG ROHRPOST, v Slovenskej republike
 • realizovali sme prvý komplexný projekt návrhu a realizácie potrubnej pošty

Rok 1998

 • stali sme sa oficiálnym distribútorom elektronických registračných pokladníc UNIWELL v Slovenskej republike 

Rok 2003

 • stali sme sa oficiálnym distribútorom zariadení značky BIXOLON v Slovenskej republike

Rok 2004

 • uzavreli sme zmluvu so spoločnosťou DATECS Ltd. na výhradné zastúpenie v Slovenskej a Českej republike
 • spustili sme distribúciu produktov DATECS do dealerskej siete 

Rok 2005

 • začali sme distribúciu zariadení značky ZEBEX
 • zriadili sme si vlastné vývojové pracovisko a začali sme vlastný vývoj a výrobu zariadení

Rok 2007

 • ako prvá spoločnosť na Slovensku sme začali vyrábať a predávať fiskálnu tlačiareň, bol nám udelený certifikát zhody č. 00010/101/1/2007 z 5. januára 2007. Bol to konečný výsledok našej veľkej investície z minulosti do vývoja nového inovatívneho zariadenia s dlhodobejšou perspektívou, výsledok niekoľkoročnej práce nášho vývojového oddelenia.  
 • reštruktuovali sme spoločnosť, pričom jej hlavné aktivity sme zúžili na veľkoobchodnú činnosť. Zároveň vznikla samostatná spoločnosť PROFINESA s.r.o. s orientáciou na dodávky tovaru a poskytovanie inštalačných, implementačných a servisných služieb koncovému zákazníkovi.

Rok 2008

 • nadviazanie strategického partnerstva so spoločnosťou MK-soft, s.r.o., Prešov, výrobcom a dodávateľom programového vybavenia pre malé a stredné spoločnosti 

Rok 2009

 • získali sme certifikát celkom na 30 elektronických registračných pokladníc a fiskálnych tlačiarní
 • intenzívne sme rozširovali sieť partnerov na Slovensku, partnerov z oblasti vývoja softvérových aplikácií pre predajné miesta, ich počet prekročil číslo 30
 • začiatok dodávok fiskálnych modulov do dealerskej siete

Rok 2010

 • všetky sily sme sústredili na výrobu a dodávky certifikovaných elektronických registračných pokladníc a fiskálnych tlačiarní a modulov do dealerskej siete 

Rok 2011

 • kulminovali aktivity a činnosti spojené s výrobou a dodávkami fiskálnych modulov
 • počet vyrobených a dodaných fiskálnych modulov a tlačiarní prekročil 14 000 ks

Rok 2012

 • začali sme práce na nových inovatívnych projektoch
 • presťahovali sme sa do nových priestorov v Bratislave na Rusovskej ceste 20

Rok 2013

 • stali sme sa výhradným distribútorom tajvanského výrobcu, spoločnosti POSLAB, v Slovenskej republike, Českej republike a v Poľsku

Rok 2016

 • pripravili sme nový model registračnej pokladnice pre český trh, v súlade s projektom EET
 • prebiehali aktivity spojené s budovaním dealerskej siete v Českej republike
 • pokračovali práce spojené s prípravou registračných pokladníc a súvisiacej dokumentácie pre potreby poľského trhu

Rok 2017

 • presťahovali sme sa do nových priestorov na Tomášikovej 31 v Bratislave

Rok 2018

 • prebiehali aktivity spojené s prípravou návrhu technického riešenia pre účely projektu e-kasa
 • pokračovali aktivity spojené s lokalizáciou registračnej pokladnice podľa rakúskych legislatívnych podmienok

Rok 2019

 • sústredili sme sa na prípravu, výrobu a distribúciu registračných pokladníc pripojiteľných e-kasa

© 2024 BOWA s.r.o - registračné pokladnice a príslušenstvo • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP