Hlavné zásady našej firemnej filozofie

 • Konať v mene toho a tak, aby sme i naďalej úspešne posilňovali pozíciu dlhodobého a spoľahlivého dodávateľa celého komplexu hardvérových výrobkov ako aj služieb súvisiacich s vybavením a prevádzkou pokladničného miesta, ale taktiež aj ostatného technického vybavenia obdobného charakteru určeného pre predajné miesta, obchodné prevádzky a miesta poskytovania služieb.
   
 • Naše dlhodobé skúsenosti z mapovania znalosti potrieb a záujmov cieľovej skupiny používateľov nami dodávaných zariadení premietnuť do inovatívnych, technologicky vyspelých a pokrokových riešení.
   
 • Nepretržite vyhľadávať na svetovom trhu inovatívne, atraktívne, kvalitné, a popritom cenovo dostupné výrobky pre segment obchodu a služieb. Zabezpečovať všetky súvisiace činnosti a pokrývať požiadavky pred umiestňovaním produktov na trh, pritom si ctiť a dodržiavať legislatívne podmienky. Umiestňovať produkty na trh v primeranej cene, a to predovšetkým prostredníctvom výborne fungujúcej dealerskej siete a servisnej siete.
   
 • Neustále posilňovať a rozvíjať dealerskú a servisnú sieť, byť nápomocným v tom, aby táto sieť znalostne a kvalitatívne neustále silnela, a to predovšetkým vytváraním férových a obojstranne výhodných partnerských podmienok, a taktiež priebežnými aktivitami cielenými na podporu činnosti partnerov.
   
 • Aktívne pôsobiť vo vzťahu k inštitúciam vytvárajúcim súvisiacu legislatívu, ako aj vo vzťahu k orgánom kontrolným, a vykonávať aktívne kroky smerujúce ku skvalitneniu legislatívneho i kontrolného rámca.
   
 • Byť korektným a spoľahlivým partnerom tak pre tuzemské ako aj pre zahraničné subjekty.

© 2024 BOWA s.r.o - registračné pokladnice a príslušenstvo • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP