Mobilná tlačiareň Pegassino BL.112Mobilné fiskálne tlačiarne

Výrobné a obchodné spoločnosti, ktoré predaj tovaru realizujú formou zabezpečenia jeho distribúcie až k odberateľovi, veľmi často musia riešiť príjem platby, či už hotovostnej, alebo bezhotovostnej, priamo u odberateľa. Ich dôvody bývajú spravidla tieto:

  • podmienkou pre dodanie nového tovaru je úhrada faktúry (alebo faktúr) vystavenej v minulosti, a to priamo v okamihu dodania nového tovaru,
  • podmienkou pre dodanie nového tovaru je úhrada za tovar pri jeho prevzatí.

V praxi samotné úkony spojené s príjmom platby vykonávajú vodiči motorových vozidiel, ktorých zabezpečujú rozvoz tovaru z výroby, alebo veľkoskladu, k odberateľovi.


Platná legislatíva ukladá tomu, kto predáva tovar, alebo poskytuje službu, evidovať tržbu v ERP a vydať doklad bez zbytočného odkladu po príjme hotovostnej, alebo bezhotovostnej platby, v mieste prevzatia tejto platby.

Plnenie tejto ustanovenej zákonnej povinnosti pri rozvozoch je teda v prípadoch, keď na strane dodávateľa vzniká potreba ošetriť niektorý z horeuvedených dvoch stavov, možné vybavením vodičov elektronickou registračnou pokladnicou.


Jednoduché elektronické registračné pokladnice, ako jednoúčelové zariadenia síce spĺňajú všetky základné predpoklady, avšak tieto nesplňajú systémové očakávania distribútora, kedže nároky na zber a obojstranný prenos údajov (smerom z a do) z centrálneho informačného systému, a online aktualizácia údajov, sú reálne podstatne vyššie nastavené, než sú schopné jednoduché elektronické registračné pokladnice reálne splniť.  

Často je takýto vodič už vybavený nejakým prenosným zariadením, ktoré je schopné komunikovať s centrálnym informačným systémom, či to už je PDA, tablet, notebook, alebo niečo obdobné, a teda vyvstáva potreba začleniť do tohto stávajúceho systému zariadenie, ktoré spĺňa tieto požiadavky:Vodič je často vybavený smartfónom, PDA alebo tabletom

  • vyhotovuje legislatívou ustanovené doklady,
  • je mobilné,
  • sú splnené predpoklady pre sfunkčnenie komunikácie s tým už existujúcim zariadením,
  • zariadenie je schopné komunikovať bezdrôtovo,
  • integrácia komunikácie s týmto zariadením nie je nadmerne náročná, 
  • zariadenie je už v praxi nasadené, a používané inými obdobnými subjektami s podobným predmetom činnosti.

 


Mobilná fiskálna tlačiareň Pegassino BL.112Pegassino BL.112

 

Všetky hore uvedené potreby a nároky naplňa nami dodávané zariadenie, mobilná fiskálna tlačiareň Pegassino BL.112.
Zariadenie je vybavené termo tlačiarňou s možnosťou tlače na papierovú pásku šírky 112 mm, s rýchlosťou tlače 80 mm/s. Zariadenie je kompaktné, komunikuje bezdrôtovo, na báze Bluetooth komunikácie. Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou.

Technické parametre Pegassino BL.112 nájdete v E-shope Čítať viac

 


Zabezpečenie komunikácie s aplikáciou inštalovanou v prenosnom zariadení je prostredníctvom komunikačnej aplikácie PegasFM06Server, ktorá je inštalovaná v prenosnom zariadení. Táto aplikácia má 2 úlohy:

  1. v maximálnej miere zjednodušuje integráciou a prepojenie s aplikáciou v prenosnom zariadení
  2. zabezpečuje maximálnu spoľahlivosť, ošetrenie všetkých konfliktných stavov, a bezpečnosť komunikácie s mobilnou fiskálnou tlačiarňou

Obchodné oddelenie
V prípade záujmu, alebo ďalších otázok prosím kontaktujte naše Obchodné oddelenie.

             

© 2019 BOWA - registračné pokladnice • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP